WeightCtrl: styr din vægt med matematisk præcision!

WeightCtrl-appen (for iPhone) baserer sig på en metode for vægtregulering baseret på reguleringsteori, der er foreslået af Prof. Jakob Stoustrup. En beskrivelse af metode kan findes på denne side:

Matematik-kuren

Brugere af appen opfordres kraftigt til at læse beskrivelsen på ovennævnte hjemmeside. Erfaringsvis er det vigtigt med en god forståelse af principperne for at kunne anvende metoden korrekt.

Nedenfor følger en kort brugervejledning for WeightCtrl-appen.


Opsætningsskærm

img_3311For at komme i gang med opsætningen, skal du indtaste en begyndelsesvægt “Body weight”. Begyndelsesvægten skal helst måles som dagens højeste vægt, hvilket for de fleste personer betyder om aftenen, efter det sidste måltid og snacks.

Appen kan både bruge metriske (danske) og engelske måleenheder. Til venstre vises et skærmbillede, hvor metriske måleenheder er valgt.

I eksemplet til venstre har brugeren målt sin kropsvægt aftenen før til 87,4 kg. som vist i “Body weight”-feltet. Brugeren ønsker at nå 80.0 kg i løbet af 31 dage, som vist hhv. i “Target weight”- og “Duration”-felterne. Som det ses, udregner appen, at dette svarer til et dagligt vægttab på 239g.

Som en valgfri mulighed kan appen beregne en begyndelsesværdi for BMI. I eksemplet er vist, hvordan en indtastet værdi af kropshøjden i “Height”-feltet på 183 cm resulterer i et BMI svarende til “overvægtig” (“BMI: Overweight”).

Når du har udfyldt “Body weight”, “Target weight”, “Duration” og (valgfrit) “Height”, skal du trykke på “Complete”-knappen.

Denne skærm vil kun forekomme én gang for hver bruger! Dog findes en mulighed for at slette alting og starte forfra, se nedenfor.


Kropsvejning-skærm

measurementScreen copy

Det er nu meningen, at du skal indtaste din kropsvægt mindst én gang om dagen.

Du skal derfor indtaste vægten aflæst fra din badevægt i feltet “Weight”. I eksemplet til venstre, er der indtastet en kropsvægt på 78.7 kg. Hvis du vælger at indtaste målingen senere, kan du indstille dato/tid in feltet lige under din vægt (i eksemplet er der valgt: 4. marts, 2017, kl. 6:19).

Når du er færdig med indtastningen skal du trykke på “Submit measurement”.

Grafen i bunden viser din målvægt (rød kurve) sammen med dine målinger (blå kurve). Hvis du er omhyggelig med at følge metoden, vil den blå kurve ramme den røde kurve præcis én gang om dagen!

Hvis du af en eller anden grund har brug for at slette alle oplysninger og starte helt forfra, kan du trykke på knappen “Start Over”. Vær opmærksom på, at både opsætning og indtastede data i så fald forsvinder!

Det lille “i” med cirklen, bringer dig til nærværende side.


Måltids-skærmen

img_3309

Når du har indtastet en ny kropsvægt-måling, vil appen sammenligne din ny kropsvægt med dagens målvægt. Baseret på dette vil appen give dig en anbefaling til hvilke mængder, du kan spise for dagens resterende måltider.

Det vigtigste tal på denne skærm er ‘Remaining margin for today’ (i eksemplet til venstre er det 1671 g). Den totale vægt af dagens resterende måltider skal præcist ramme dette tal tilsammen!

Den anbefalede fordeling mellem de enkelte måltider er bare et forslag (418g + 501g + 752g i eksemplet). Du kan fordele den totale mængde på enkelte måltider og snacks, præcist som du har lyst til, så længe de tilsammen adderer til den totale margin (1671 g i eksemplet).

Hvis du oplever, at du ikke synes at den totale mængde er tilstrækkeligt, kan du evt. vælge at foretage en kropsvejning senere på dagen. De fleste mennesker taber sig løbende, så hvis du vejer dig senere, vil du sandsynligvis “få lov” at spise lidt mere.


Indstillingsskærm

img_3313På indstillingsskærmen kan du justere nogle enkelte præferencer.

Måltidsskærmen bruger indstillingerne for morgenmad/frokost/aftensmad (Breakfast/Lunch/Dinner) for at afgøre, hvor mange måltider, der er tilbage for en given dag. Med standardindstillingerne (vist i eksemplet til venstre), er det antaget, at du spiser morgenmad kl. 7, frokost kl. 12 og aftensmad kl. 18. Du kan justere disse værdier, så de passer til en typisk dag for dig.

I den aktuelle version af appen kan du ikke ændre antallet af måltider.

Den totale mængde, du kan spise resten af dagen, fordeles på de resterende måltider ud fra de tre procentsatser i Indstillingsskærmen. Du kan justere disse tre procentsatser efter smag og behag.

Knappen ‘Export data’ generer en data-fil i CSV-format (Comma Separated Value). Denne fil indeholder alle indstillinger og indtastede data og kan bruges til databehandling i andre programmer, f.eks. i et regneark.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s